Een paar regeltjes voor het Vrouwencafé.

| huish.reglement | huisregels | SW regels | Mail etiquette |


Op deze website staan de regels, zowel die van het Seniorweb die geldig zijn voor alle mailgroepen, als regels specifiek voor het Vrouwencafe:| huish.reglement | huisregels | SW regels | Mail etiquette |