Huishoudelijk Reglement Vrouwencafe

| huish.reglement | huisregels | SW regels | Mail etiquette |


 1. Doelstelling Vrouwencafe
  De doelstelling van het Vrouwencafe is vrouwen in een besloten groep de mogelijkheid te bieden te mailen over allerlei onderwerpen.
  De mails kunnen gaan over heel luchtige onderwerpen, maar vooral ook over serieuze zaken, zowel in je eigen omgeving als in ons land of wereldwijd.
  Een mailgroep is niet te vergelijken met een chatclub, het gaat er dus niet om dat je elkaar als in een gesprek korte mails stuurt, het is ook niet een één op ééncontact. Het is een soort gesprek in de kring, waarbij vooral het reageren op elkaar erg belangrijk is.
  Om de continuïteit van de mailgroepen te waarborgen verwachten we van de leden tenminste een keer per week een inhoudelijke mail.
  Mocht deze mailgroep niet bij jou passen, dan is het misschien beter om naar iets anders uit te kijken.

 2. Bermtoerisme
  Deze term gebruiken we voor leden die niet actief mailen, terwijl zij wel op de lijst staan en dus kunnen meelezen.
  Als er langer dan 2 weken geen reactie is geweest, privé naar de contactvrouw of in de groep naar het VC toe, dan zal de contactvrouw met dit lid contact opnemen.
  Tevens wordt dit lid op dat moment op no-mail gezet.

  Als er 2 weken nadat het lid door de contactvrouw op no-mail is gezet, nog geen reactie van het lid is gekomen, volgt automatisch uitschrijving uit het VC.
  Een nieuwe aanmelding is na overleg met de host mogelijk, want omstandigheden kunnen gewijzigd zijn.

  Uiteraard geldt de uitschrijving niet voor leden die in overleg met de contactvrouw wegens langdurige ziekte of een verlengde vakantieperiode of om een andere geldige reden niet kunnen mailen.

 3. E-mailontvangst wijzigen
  Je kunt via de website van Seniorweb zelf je e-mailontvangst wijzigen. (Op de website wel eerst inloggen, daarna naar Mijn Gegevens gaan.)
  Hier kun je je bijvoorbeeld tijdens vakantie tijdelijk afmelden (no-mail). Wil je weer post van de mailgroep ontvangen, dan kun je dat eveneens via deze pagina regelen (mail).
  Ook kun je hier een wijziging van je e-mailadres doorgeven of je definitief afmelden van de mailgroep.
  Bij afmelding wordt een berichtje aan in de groep, maar in elk geval aan de contactvrouw van je VC op prijs gesteld.

  Overigens is het vaak niet nodig om voor een paar dagen op no-mail te gaat. In zo'n korte periode loopt de postbus waarschijnlijk niet vol. Het gaat dus voornamelijk om vakanties en langdurige ziektes.

  Leden die zichzelf op no-mail hebben gezet en een maand op no-mail staan, worden automatisch van de lijst verwijderd. Zij krijgen hiervan geen bericht.
  Uiteraard geldt dit niet voor de leden die in overleg met de contactvrouw wegens langdurige ziekte of een verlengde vakantieperiode niet kunnen mailen.

  Leden die al twee keer voor het VC hebben aangemeld, en zich ook twee keer hebben afgemeld voor het VC, kunnen na de tweede keer niet meer terugkeren bij het VC. De regel hierboven (ziekte, vakantie) is hierop echter van toepassing.

 4. Privé mailen
  Hoewel we in een mailgroep natuurlijk gewoon in de groep mailen, kan het ook voorkomen dat we iemand privé willen mailen.
  Dat is met verjaardagen of andere gelegenheden waarbij een privé felicitatie of bemoediging op z'n plaats is.
  Die kunnen we dus het beste iemand privé sturen. Anders komen er allemaal vrijwel dezelfde mailtjes in de groep. Een paar dezelfde mails is natuurlijk geen probleem. Maar als er 20 felicitaties in de mailbox komen, is dat niet erg afwisselend (behalve als je zelf jarig bent).
  Ook privé-afspraken of iets dergelijks kunnen beter via de privé-adressen gemaakt worden.
  Echter: het iemand terechtwijzingen, bijv. over het naleven van de regels, is alleen voorbehouden aan de contactvrouwen van het VC. Zij doen dit bij voorkeur ook privé, of soms -in algemene bewoordingen- in de groep.

  Besef ook dat veel vrouwen er geen prijs op stellen om privé ongevraagd grote bestanden, zoals pps, toegestuurd te krijgen. Deze hebben altijd erg veel kB’s.

 5. Plaatjes enz.
  In het Vrouwencafe gaat het vooral om het mailen, omdat je iets aan elkaar te vertellen hebt, vooral uit je eigen dagelijkse of vroegere leven.
  Daarom zijn zogenaamde 'leuke' verhaaltjes, puzzels, moppen, scrippy's e.d., of mooie plaatjes an sich niet toegestaan, hoe goed bedoeld ook. Daar zijn andere groepen voor.
  In deze mailgroep gaat het om contact en meningen / gedachten.

  Dat wil niet zeggen dat foto's, plaatjes en muziek nooit zijn toegestaan. Het kan zijn dat ze een meerwaarde geven aan een discussie of aan je eigen verhaal. Dan passen ze in het verhaal van de mails. Het blijft dan uiteindelijk wel gaan om het verhaal, de discussie. In zo'n geval zijn plaatjes, foto's teksten en gedichten prima in te passen. Ook zo nu en dan een foto, gedicht of grapje tussendoor is geen probleem.
  Ook het toezenden van YouTubelinks moet passen bij het geheel van de mail.
  Let altijd wel op het maximum van 200 kB dat geldt voor een mail in het VC. De contactvrouwen zullen in gevallen waarin het niet duidelijk is, beslissen.

 6. Regels bij problemen
  Leden die een storende factor zijn in het goed functioneren van de mailgroep, worden daarop aangesproken door de contactvrouw, waarna eventuele verwijdering volgt.

  * Deelneemsters die met ruzie de groep verlaten of door wiens opstappen een ruzie wordt veroorzaakt in de groep, of aan wie het meemailen is ontzegd, kunnen niet meer terugkomen in het Vrouwencafe.
  * Deelneemsters die vertrokken zijn tijdens een ruzie, maar er niets mee te maken hadden, kunnen een nieuwe entree maken in het Vrouwencafe als de andere leden het erover eens zijn dat zij weer welkom is.

Aldus opgemaakt:
Arnhem, 25 mei 2009.
De contactvrouwen.Bovenstaande regels zullen af en toe in het vrouwencafe en met de contactvrouwen worden besproken en kunnen daarna eventueel worden aangepast.
De regels op deze website zijn derhalve de geldige regels van dit moment.

Hopelijk hebben we deze regels niet al te veel nodig. Bij verschillen van mening zullen we met een beetje eigen inbreng en gezond verstand in de meeste gevallen wel tot een gezamenlijk oplossing kunnen komen.| huish.reglement | huisregels | SW regels | Mail etiquette |