De contactvrouwen.

Elk café had haar eigen contactvrouw, waar de leden bij terecht konden met vragen en hulp.
Maar sinds 2019 is het Vrouwencafe geen onderdeel meer van Seniorweb. De contactvrouwen zijn echter nog wel lid van de drie verschillende VC's, dus we kunnen altijd nog wel met vragen bij hen terecht, hoewel ze deze titel niet langer dragen.

De verdeling over de drie VC's is dus nog steeds als volgt:
VC1: Anneke V.
VC2: Joke W.     (Verjaardagenbewaker: Rosi)
VC3: Adrianne B.
Taakomschrijving contactvrouwen:

Omdat er geen contactvrouwen en hosten meer zijn in het VC, is de taakomschrijving ook vervallen. We zijn vanaf 2019 met z'n allen verantwoordelijk voor het wel en wee in de VC's. Dat werkt net zo goed.